Jak zabránit automatické instalaci Windows 10

Microsoft nutí uživatele Windows 7 přejít na „desítky“ aniž by si to uživatel přál. Zabránit tomu není obyčejnému uživateli umožněno. Odmítá hlášku o upgrade tak dlouho až se jednou přesto provede.

Pro zakázání tohoto upgradu napsal ijacek007 tento skript, který je potřeba spustit jako správce.

@echo off
fltmc >nul 2>&1 && (
goto start
) || (
goto noadmin
)
:start

echo ***********************************
echo * Ijacek.007 blog.ijacek007.cz *
echo ***********************************
echo.
echo odstranuji aktualizaci kb3035583
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:3035583 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo odstranuji aktualizaci kb3021917
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:3021917 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo odstranuji aktualizaci kb2976978
start „title“ /b /wait wusa.exe /kb:2976978 /uninstall /quiet /norestart
echo hotovo
echo.
echo zaviram proces GWX
TASKKILL /IM GWX.exe /T /F
echo hotovo
echo .
echo Zakazji planovane spusteni ikonky
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGWX /d 1 /f
echo hotovo
echo .
echo Upravuji registr pro vypnuti instalaci doporucenych aktualizaci
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f
echo hotovo
echo pekny den Ijacek.007
start iexplore.exe http://blog.ijacek007.cz/Navody/jak-zabranit-automaticke-instalaci-windows-10
pause
exit

:noadmin
echo *****************************
echo * Nemate prava spravce !!! *
echo *****************************
echo .
echo Kliknete pravym tlacitkem na ikonku a vyberte spustit jako spravce.
echo .
pause
exit

Zdroj: http://blog.ijacek007.cz/Navody/jak-zabranit-automaticke-instalaci-windows-10

Wake on lan na ASUS P6T Deluxe V2

V novém počítači mám základní desku ASUS P6T Deluxe V2. Dlouho jsem řešil problém vzdáleného zapnutí (wake on lan) a nedařilo se mi to nastavit.

Nakonec jsem řešení našel i s pomocí googlu.

Nastavení v BIOS:

nabídka Power:

  • Suspend Mode: Auto nebo S3 only

nabídka Power -> APM Configuration:

  • Power On By PCI Devices: Enable
  • Power On PCIE Devices: Enable

Nastavení ve Windows (v mém případě Windows 7 Professional CZ x64):

Wake on LAN

Můj počítač -> Spravovat -> Správce zařízení -> Síťové adaptéry

Na obou Marvell Yukon síťových kartách nastavit ve Vlastnostech na záložce Upřesnit:

  • Možnosti nastarování: Magic packet a por. vz.
  • Probuzení ze stavu Shutdown: Zapnuto !!!